Тарас Плахтій

Динамічні мережі. Теорія та технологія.

Порядок підготовки та проведення суспільно-політичних заходів з великою кількістю учасників

Динамічна мережа здатна впродовж тривалого часу  утримувати взаємодію учасників під час вироблення і прийняття рішень в зоні співробітництва та кооперації, унеможливлюючи конфронтацію шляхом організації їх взаємодії у безконфліктних позиціях на кожному кроці алгоритму роботи. Це забезпечує високу активність учасників та нейтралізує груповий тиск і, відповідно, їх схильність до конформної поведінки під час вироблення та прийняття рішень.

Завантажити у форматі doc

Пояснювальна записка.

Одним з ключових викликів, які стоять перед українським суспільством  є інноваційна неспроможність  існуючих суспільно-політичних організацій внаслідок їх жорсткої ієрархічної будови, що вимагає усвідомленого здійснення кардинальної демократизації та децентралізації цих соціальних організмів.

Це можливо здійснити лише шляхом заміни їх типових структур – жорстких ієрархій лідерського типу на альтернативні їм структури, які забезпечать взаємодію активістів під час вироблення та прийняття рішень у позиціях «рівний з рівним», що характерно для учасників звичного для нашої ментальності віча, а не «керівник – підлеглий», що характерно для жорстких ієрархій як основи азійських деспотій.

Виконання отриманих у такий спосіб рішень може відбуватися у проектних та виконавчих групах згідно з сучасними уявленнями проектного менеджменту, адаптованого до діяльності суспільно-політичних організацій.

Це дозволить  активізувати УСІХ членів суспільно-політичних організацій, сприятиме їх творчій самореалізації, що, в свою чергу, обумовить інноваційну спроможність українських політичних партій та громадських організацій.

ДІЯЛЬНІСТЬ У ПОЗИЦІЯХ «РІВНИЙ З РІВНИМ» КАРДИНАЛЬНО ЗМІНИТЬ  ТИП ВЗАЄМОСТОСУНКІВ ЧЛЕНІВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ – З КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНФРОНТАЦІЇ НА СПІВРОБІТНИЦТВО ТА КООПЕРАЦІЮ.

Це, у свою чергу, забезпечить проявлення кращих людських якостей членів організацій українських елітних груп на практиці – в рамках їх спільної діяльності, що, з часом, пошириться на все суспільство.

Як показує досвід найпередовіших світових ІТ – корпорацій, найбільш сприятливою для інноваційної діяльності є ЗМІННА СТРУКТУРА, яка унеможливлює встановлення стійких взаємостосунків підлеглості та їх трансформацію у сторону архетипних пар «тиран-раб», «жорстокий підступний воїн-жертва», тощо.

Одним з прикладів змінної структури є ДИНАМІЧНА МЕРЕЖА,  у складі якої пропонується проводити різноманітні суспільно-політичні заходи: збори, конференції, з’їзди, тощо.

Динамічна мережа здатна впродовж тривалого часу  утримувати взаємодію учасників під час вироблення і прийняття рішень в зоні співробітництва та кооперації, унеможливлюючи конфронтацію шляхом організації їх взаємодії у безконфліктних позиціях на кожному кроці алгоритму роботи. Це забезпечує високу активність учасників та нейтралізує груповий тиск і, відповідно, їх схильність до конформної поведінки під час вироблення та прийняття рішень.

Діяльність учасників на кожному кроці алгоритму  в малих групах по 4-12 учасників забезпечує розгляд всіх винесених на обговорення питань у РАЦІОНАЛЬНІЙ площині, унеможливлюючи ІРРАЦІОНАЛЬНИЙ (емоційний) вплив на них зі сторони харизматичних особистостей.

Порядок підготовки та проведення суспільно-політичних заходів з великою кількістю учасників

І. Підготовча частина.

На засіданні ініціативної групи чи оргкомітету формується коло актуальних проблемних питань суспільного розвитку, які будуть обговорюватися на суспільно-політичному заході з великою кількістю учасників.

Учасники попередньо розбиваються на кластери для роботи в динамічній мережі. У кожній з них відповідно до кількості питань може бути 5-12 профільних груп по 8-12 учасників. Таким чином сумарна кількість учасників одного кластеру складе 40-144 чоловік. Число кластерів може скласти  3 – 12, в залежності від визначеної ініціативною групою  чисельності учасників заходу. Чисельність усіх учасників суспільно-політичного заходу може скласти 120-1728 чоловік.

Наприклад:

 • Кількість питань – 8
 • Чисельність учасників у профільній групі  – 8
 • Кількість кластерів – 8
 • Чисельність учасників в одному кластері – 64
 • Чисельність усіх учасників суспільно-політичного заходу – 512

Наступним кроком є розширені збори оргкомітету з чисельністю учасників, яка рівна кількості питань помноженій на кількість кластерів і може скласти від 20 до 144 чоловік. Оптимальний варіант  для приведеного прикладу – 64 учасників. 

Під час зборів члени оргкомітету знайомляться з роботою динамічної мережі та отримують навики  модерування роботи профільних та перехресних груп. Кінцевим результатом зборів є узгоджені короткі тези та напрямки, за якими обговорюватимуться винесені питання в профільних групах під час роботи суспільно-політичного заходу.

 

ІІ. Організація проведення суспільно-політичного заходу з великою кількістю учасників.

На початку проводиться пленарне засідання з урочистою частиною і вступними виступами (до 1 години), а також – ознайомчими доповідями по 3-5 хвилин  по кожному питанні, що винесені на обговорення. У доповідях викладається суть проблеми, її актуальність та ставиться задача – що має бути результатом роботи профільних груп по кожному питанню. Тривалість – до 2 годин.

Далі учасники розбиваються на кластери, у кожній з яких за алгоритмом роботи динамічної мережі обговорюються винесені питання у профільних групах. Загальний алгоритм роботи можна представити так:

 1. Робота у профільних групах  у кожному з кластерів – висунення пропозицій вирішення питання. Тривалість 30-40 хв.
 2. Робота у перехресних групах в межах власного кластеру – обговорення результатів роботи кожної з профільних груп, їх доповнення, пропозиції, заперечення. Тривалість  – 60 – 100 хвилин.
 3. Повернення у початкові профільні групи  для узагальнення результатів та формування ПОПЕРЕДНЬОГО проекту доповіді зі свого питання з його розмноженням для кожного учасника групи. Тривалість 30-40 хвилин.
 4. Далі учасники у  розбиваються на МІЖКЛАСТЕРНІ перехресні групи за спеціалізацією – у кожній з них працює по одному представнику відповідної профільної групи від кожного кластеру. Там відбувається обговорення та узгодження попередніх проектів  профільних доповідей, які на руках має КОЖЕН учасник. Тривалість – 40-60 хвилин.
 5. Повернення у початкові профільні групи  для узагальнення результатів та формування КІНЦЕВОГО проекту доповіді зі свого питання, текст якого розмножується для всіх учасників даної профільної групи. Вибирається повноважний представник до редакційної  комісії. Тривалість 30-40 хвилин.
 6. Робота редакційної комісії у складі робочих груп по кожному питанню, у які входить по одному представнику відповідної профільної групи від кожного кластеру. Тривалість 30-60 хв. Результат роботи – узгоджений текст доповіді, який розмножується для всіх учасників суспільно-політичного заходу. Узгоджені тексти доповідей можуть містити альтернативні варіанти, голосування за які буде проводитися під час пленарного засідання. Всі інші учасники в цей час мають перерву для неформального спілкування.

Далі відбувається пленарне засідання з оголошенням УСІХ доповідей (регламент – 7-10 хв.)  з їх затвердженням шляхом голосування БЕЗ  ОБГОВОРЕННЯ.

Всього часу для роботи в групах – 4 – 6 години, кінцеве пленарне засідання – 1-2 години.

Загальний час проведення суспільно-політичного заходу –  6 – 10 (оптимально-8) годин плюс обід – 1 година.

При реєстрації кожному учаснику видається картка (бедж) з прізвищем та вказаною БУКВОЮ кластера  (А, Б,…), номерами профільної та перехресної груп у межах його кластеру  і  номером МІЖКЛАСТЕРНОЇ групи.

Для організації роботи друкується набір протокольних форм та готуються номери груп різного типу для розміщення на столах.

Для роботи у динамічній мережі необхідно окремі столи у кількості, яка відповідає, як мінімум, кількості питань помноженій на кількість кластерів (для приведеного прикладу –  64 основних, з додатковими – приблизно 80).

Кількість стільців має відповідати кількості учасників заходу з невеликим запасом.

Приміщення слід  розбити на сектори відповідно до кількості кластерів, у яких розмістити столи з кріслами.

В ІДЕАЛІ для якісного проведення роботи бажане залучення волонтерів з персональними ноутбуками  у КОЖНУ профільну крупу (у приведеному вище прикладі – 64), які будуть вести протокол та його розмножать для подальшого обговорення  на кількох попередньо підготовлених принтерах.

Окрім того для якісного проведення заходу необхідно залучити  модераторів, чисельність яких відповідає кількості кластерів і які мають досвід організації роботи  динамічних мереж.

 

Advertisements

Лютий 27, 2012 - Posted by | Динамічні мережі

2s коментарів »

 1. Все правильно. Тепер від теорії треба перейти до практики. Підтримую!

  Коментар від Sujh | Лютий 28, 2012 | Відповіcти

 2. Цікаво, звичайно. В рунеті також останнім часом заговорили про переваги горизонтальної структури замість партійних ієрархій.
  «Рівний з рівним», віче, громада, громадянське суспільство. Спільна відповідальність всіх за кожного і кожного за всіх. Козацьке братерство, цехові братства, христова ідея церкви як об’єднання на засадах братерської рівності – «не будете мати отців на землі, а всі ви браття. І вчителем нікого не будете називати».
  Лютеру колись вдалося очистити цю ідею, і на її засаді повстало громадянське суспільство, а відтак індустріальна доба і ті, кого ми називаємо розвинутими країнами, успішними суспільствами, цивілізованим світом.
  Якщо ми збираємося до Європи, то мусимо також здійснити Реформацію, духовний перехід від православної розокремленості, від моделі «кожен сам за себе – один Бог за всіх», до моделі особистої відповідальности кожного члена громади за будь-яке зло, вчинене іншими. Бо хуторянська позиція – це є фактично співучасть у злодіянні.
  Розвинуте, індустріальне суспільство створили протестанти, це загальновизнано. Ключовою ідеєю стала співвідповідальність за гріхи ближнього. Вони справді вірять, що бездіяльність перед лицем злочину робить їх спільниками. Буває, що на рідну матір замельдують до поліції, причому не з підлості чи дурості, а якраз тому, що всім серцем переконані у неприпустимості потакання злу. Це в них зашито просто в совість, захищене моральним бар’єром, подібним до того, що береже перед особистим крадійством чи насильством.
  Зараз ми живемо родо-племінними засадами по типу «Дарма шо злодій, але ж то мій кум, тому я на його боці, без вагань».
  Маємо зрозуміти, що любов до ближнього, до брата це не тільки обійми-поцілунки, але також часом і звиздюки цілющі.
  А доки цього не станеться, ми не тільки Європі, ми й самі собі не потрібні.

  Алгоритми, кластери і динамічні мережі – все це здоро́во. Але без перевороту сумління нам не обійтись. Таке моє глибоке переконання.

  Коментар від Neerest Sava | Березень 29, 2012 | Відповіcти


Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: