Тарас Плахтій

Динамічні мережі. Теорія та технологія.

Методика групової роботи у двовимірній і тривимірній динамічних мережах

Методика групповой работы в двумерной и трехмерной динамических сетях – Скачать в формате PDF

The Procedure of Group Work in Two- and Three-Dimensional Dynamic Networks (May 30, 2014). Available at SSRN:http://ssrn.com/abstract=2544458

Завантажити “Методику…” у форматі PDF

Інструкція УЧАСНИКА двовимірної динамічної мережі” у форматі PDF

Інструкція МОДЕРАТОРА роботи профільної групи двовимірної динамічної мережі” у форматі PDF

Пропонована методика опублікована в журналі:

2014-10-28 002

Читати далі

Advertisements

Травень 30, 2014 Posted by | Динамічні мережі | Залишити коментар

АРХЕТИПНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АРХЕТИПНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ

На основі аналізу трьох взаємопов’язаних груп архетипів – особистісних, світоглядно-ціннісних та культурних розроблено архетипну модель несвідомого соцієтальної психіки, виявлено ступінь впливовості на неї внутрішніх і зовнішніх чинників та запропоновано відповідні організаційні інструменти для здійснення архетипного управління соціальними системами.

Завантажити у форматі PDF

Завантажити як наукову публікацію у форматі PDF

Доповідь «Організаційні інструменти архетипного управління соціальними системами» незалежного дослідника Тараса Плахтія на другій панелі дискусій V теоретико-методологічного семінару „Архетипіка і державне управління: раціоналізація та нормативні практики” – з 18:35 хв.:

Читати далі

Травень 20, 2014 Posted by | Динамічні мережі | Залишити коментар