Тарас Плахтій

Динамічні мережі. Теорія та технологія.

Організація та проведення стратегічних сесій міськими осередками політичних партій в динамічній мережі

Читати / завантажити у форматі PDF

Проведення  стратегічних сесій в динамічній мережі є можливим після навчання членів міських осередків політичних партій на семінарах і тренінгах відповідного профілю та засвоєння ними базового обсягу знань та навичок.

Організація та проведення стратегічних сесій міськими осередками політичних партій в динамічній мережі спрямовані на досягнення наступних цілей:

 1. Розробка за участю громадськості партійної стратегії розвитку міста.
 2. Створення майданчику для підбору, знайомства та залучення частини учасників у діяльність міського партійного осередку у якості постійних чи асоційованих (таких що беруть участь в партійних заходах, не будучи членами партії) членів.
 3. Залучення до взаємодії з членами партії широкого кола компетентних фахівців із різних сфер життєдіяльності міста з метою підвищення рівня кінцевого продукту стратегічної сесії – стратегії розвитку.
 4. Формування поля довіри та згуртованості членів партійного осередку та його інтеграція з громадянським суспільством та компетентними фахівцями.
 5. Створення інформаційних матеріалів про захід міського осередку та їх поширення в медіа до і після події.
 6. Набуття членами міського осередку партії навичок викладу, пропаганди і відстоювання партійної позиції в будь-яких середовищах.
 7. Формування в активу міського осередку партії навичок, що необхідні для розробки якісних стратегій розвитку власної області та країни.
 8. Створення заділу для запуску безперервної циклічної діяльності міського осередку політичної партії із зростанням її якісних та кількісних характеристик на кожному новому циклі.

Стратегічна сесія включає кілька етапів, інтервал між якими може складати від 1 до 10 днів:

Етап 1. Підготовчий етап. На цьому етапі проводиться тренінг зі СВОТ-аналізу міста в рамках міського осередку політичної партії з метою ознайомлення членів з тематикою та методикою колективної роботи на стратегічній сесії. Робота учасників відбувається в двовимірній динамічній мережі з використанням відповідних персональних протоколів протягом трьох годин.

Якщо місто має вже готову стратегію розвитку, то на підготовчому етапі учасники аналізують викладений у ній SWOT-аналіз, доповнюють та вдосконалюють його. За можливості доцільно провести додаткові сесії для аналізу інших складових наявної стратегії розвитку міста.

Результатом першого етапу є набуті членами осередку навички та відповідні тематиці заходу знання для їх використання під час проведення відкритого заходу.

Етап 2. SWOTаналіз. На цьому етапі проводиться SWOT-аналіз міста у неповній тривимірній динамічній мережі за участі членів міського осередку партії, запрошених громадських активістів, членів інших партій, журналістів, студентів, викладачів місцевих вузів, компетентних фахівців – колишніх і діючих працівників міських органів влади, депутатів міської ради. Оптимальна кількість 60 – 120 учасників.

Основний організатор заходу – дружня до партії громадська організація. Міський осередок партії обов’язково має бути серед співорганізаторів.

Учасники у міру формування їх списку розбиваються за чотирма сферами: управлінською, економічною, соціально культурною та сферою інфраструктури. В середині кожної сфери вони довільно, вже на місці, будуть структуровані у чотири групи, кожна з яких розглядатиме одну із складових SWOT-аналізу: сильні та слабкі сторони, можливості та загрози.

Оптимально кількість учасників у всіх сферах має бути приблизно однаковою і складати від 16 до 32 осіб. Кількість членів міського осередку партії у кожній сфері має складати не менше 4 осіб, які будуть в подальшому розподілені у чотири різні профільні групи в рамках даної сфери.

В даному випадку неповна тривимірна динамічна мережа включає наступні кроки (Сукупна тривалість 5 годин з перервами на каву):

 1. Постановка задачі. Тривалість кроку: 30 хв.
 2. Паралельна робота учасників в профільних групах в рамках чотирьох сфер. Тривалість кроку: 30 хв.
 3. Паралельна робота учасників в перехресних групах в рамках чотирьох сфер. Тривалість кроку: 40 хв.
 4. Робота учасників в узгоджувальних групах, які включають по одному учаснику профільних груп зі всіх сфер, які розглядали однакову складову SWOT-аналізу. При загальній кількості – 80 учасників таких груп буде 20. Тривалість кроку: 40 хв.
 5. Узгодження кінцевого результату в початкових профільних групах в рамках чотирьох сфер. Тривалість кроку: 30 хв.
 6. Доповіді представників всіх профільних груп (16 доповідачів). Тривалість кроку: 60 хв.

Персональні протоколи роботи на цьому етапі формуються на основі протоколів початкового етапу шляхом їх розбивки на частини у чотирьох заданих сферах:  управлінській,   економічній,   соціально-культурній та сфері  інфраструктури.

Результатом роботи є комплексний SWOT-аналіз міста, роздрукований у вигляді брошури. Він публікується на відкритих ресурсах і передається місцевим органам влади з висвітленням цього факту в місцевих засобах масової інформації. За можливості кожному учаснику видається один екземпляр брошури.

Етап 3. Попередня розробка стратегій здійснюється у складі міського партійного осередку і полягає у визначенні найбільш пріоритетних результатів SWOT-аналізу та формування на їх основі набору стратегій. Робота учасників відбувається в двовимірній динамічній мережі з використанням відповідних персональних протоколів протягом трьох годин.

Результатом роботи є список визначених пріоритетних результатів попереднього кроку у кожній зі сфер життєдіяльності міста та вироблені відповідні їм стратегії діяльності міської влади і відповідний їм план діяльності міського осередку політичної партії.

Етап 4. Вироблення Стратегій і стратегічного Бачення майбутнього кожної  з обраних сфер життєдіяльності міста проводиться у неповній тривимірній динамічній мережі за участі членів міського осередку партії, запрошених громадських активістів, членів інших партій, журналістів, студентів, викладачів місцевих вузів, компетентних фахівців – колишніх і діючих працівників міських органів влади, депутатів міської ради. Оптимальна кількість 60 – 120 учасників. Пріоритет надається учасникам попередньої відкритої стратегічної сесії.

Основний організатор заходу – дружня до партії громадська організація. Міський осередок партії обов’язково має бути серед співорганізаторів.

Учасники у відповідності до їх розподілу на етапі 2 розбиваються за тими ж чотирма сферами: управлінською, економічною, соціально культурною та сферою інфраструктури. В середині кожної сфери вони у відповідності до їх побажань та компетенцій, вже на місці, будуть структуровані у чотири групи у відповідності до напрямків (що представлені в лівій колонці персональних протоколів), які аналізувалися в рамках SWOT-аналізу.

Оптимально кількість учасників у всіх сферах має бути приблизно однаковою і складати від 16 до 32 осіб. Кількість членів партії у кожній сфері має складати не менше 4 осіб, які будуть в подальшому рівномірно розподілені у чотири різні профільні групи в рамках одної сфери.

В даному випадку неповна тривимірна динамічна мережа включає наступні кроки (Сукупна тривалість 5 годин з перервами на каву):

 1. Постановка задачі. Учасникам роздаються брошури з результатами SWOT-аналізу. Тривалість кроку: 30 хв.
 2. Паралельна робота учасників в профільних групах в рамках чотирьох сфер. Тривалість кроку: 30 хв.
 3. Паралельна робота учасників в перехресних групах в рамках чотирьох сфер. Тривалість кроку: 40 хв.
 4. Робота учасників в узгоджувальних групах, які включають по одному учаснику профільних груп з різних сфер, які розглядали один з її напрямків. При загальній кількості – 80 учасників таких груп буде 20. Тривалість кроку: 40 хв.
 5. Узгодження кінцевого результату в початкових профільних групах в рамках чотирьох сфер. Тривалість кроку: 30 хв.
 6. Доповіді представників всіх профільних груп (16 доповідачів). Тривалість кроку: 60 хв.

Персональні протоколи роботи формуються на основі готових зразків шляхом їх розбивки на частини у чотирьох заданих сферах: управлінській, економічнійсоціально-культурній  та  сфері інфраструктури.

Результатом роботи є комплексне стратегічне Бачення міста у чотирьох сферах за чотирма напрямками у кожній з них, що роздруковується у вигляді брошури. Цей результат публікується на відкритих ресурсах і передається місцевим органам влади з висвітленням цього факту в місцевих засобах масової інформації.

Етапи 5-8. Завершення розробки стратегії розвитку міста згідно нашої методики у складі міського партійного осередку та учасників відкритих сесій, які виявили бажання долучитися офіційно чи неформально до його діяльності. Рекомендуємо проводити по два етапи за один день – на вихідні або у вихідні дні через тиждень. Результат роботи – партійний продукт, який викладається на інтернет-сторінці міського партійного осередку, який є основою його діяльності, який є базою для оцінки всіх рішень міської влади, який складає програму діяльності міського партійного осередку – основного документу її виборчої кампанії.

 

Етап 5.  Уточнення стратегій (повторення етапу 3 з врахуванням результатів роботи етапу 4). Тривалість: 2-3 години.

Етап 6. Визначення стратегічних пріоритетів та стратегічний цілей з використанням методу аналізу причин і наслідків. Тривалість: 3 години.

Етап 7. Визначення оперативних цілей та формування проектних груп у сферах управління, економіки, інфраструктури та в соціально-культурній сфері з використанням методу аналізу причин і наслідків. Тривалість: 3 години.

Етап 8. Формування потенційних проектів по реалізації оперативних цілей (розробка оперативних планів). Тривалість: 3 години.

Реалізація перелічених етапів дозволяє досягнути усі поставлені на початку статті цілі по організаційному розвитку міського осередку політичної партії та створити умови для появи і утримання протягом тривалого часу його суб’єктності у складі великої групи учасників.

Advertisements

Квітень 30, 2017 - Posted by | Динамічні мережі | ,

Коментарів ще немає.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: