Тарас Плахтій

Динамічні мережі. Теорія та технологія.

Діяльність партій в сучасних умовах

Публікація на “Zbruc”                              Читати/Завантажити у форматі PDF

Щоразу більше усвідомлюючи складність проблем, які стоять перед нашими суспільством, країною, світом, ми часто запитуємо себе: «Що в наших силах змінити? На що реально ми можемо вплинути? Що робити тут і зараз? З чого починати?».

Ця публікація є спробою показати, що реально ми можемо змінити лише спільноти, які створюємо, в яких перебуваємо, змінюючи способи, правила та алгоритми їхньої роботи. Все інше змінить синергетичний ефект від наслідків запроваджених нами змін.

Читати далі

Advertisements

Січень 17, 2018 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Лекція “Політичні організації зі змінною структурою”

В середу 6 грудня в Києві відбулася лекція незалежного дослідника Тараса Плахтія “Політичні організації зі змінною структурою” в рамках лекторію політичної партії Українська Республіканська Платформа.

Оригінал відео у ФБ.     Анонс лекції у ФБ.   Фото з лекції зі сторінки УРП у ФБ.

 

Грудень 9, 2017 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Заходи в динамічній мережі

Тут публікуються лише короткі відео-кліпи роботи в динамічній мережі учасників різних заходів. Цей допис постійно оновлюється.

Більш детальну інформацію про всі заходи можна прочитати на сайті громадської організації “Центр розвитку української культури та самоорганізації

Читати далі

Вересень 11, 2017 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Стратегічне планування в динамічній мережі. Презентація.

Дана презентація була створена з метою проведення циклу лекцій для активних громадян, громадських активістів, молодих політиків різних політичних організацій в різних містах України. На момент написання цієї публікації лекції проведено у Харкові, Кривому Розі, Одесі, Луцьку.

Повна версія презентації у форматі .PPSX              Стисла версія у форматі PDF

 

Травень 19, 2017 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Організація та проведення стратегічних сесій міськими осередками політичних партій в динамічній мережі

Читати / завантажити у форматі PDF

Проведення  стратегічних сесій в динамічній мережі є можливим після навчання членів міських осередків політичних партій на семінарах і тренінгах відповідного профілю та засвоєння ними базового обсягу знань та навичок.

Читати далі

Квітень 30, 2017 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Стратегічне планування в динамічній мережі: методичний посібник

Плахтій Т.О.

Стратегічне планування в динамічній мережі: методичний посібник. – Львів : вид-во СПД Осадчий О.М., 2017. – 43 с.

Читати/Завантажити у форматі PDF

У посібнику представлено методику безконфліктної колективної роботи великих груп людей в динамічній мережі по обговоренню та прийняттю рішень з комплексу взаємопов’язаних або різнорідних питань в рамках роботи зборів, семінарів, конференцій, форумів, з’їздів та інших заходів з великою кількістю учасників.

Проілюстровано особливості змінної структури громадських та політичних організацій – динамічної мережі, в основі якої лежить представлена методика.

Детально описано методологію здійснення стратегічного планування розвитку міст в динамічній мережі,  представлено повний комплект персональних протоколів для роботи в її рамках учасників загальних зборів громадських чи політичних організацій, громад, громадських активістів, тощо.

Видання має практичний характер і буде корисним для членів та лідерів громадських та політичних організацій, державних службовців та всіх, хто кому доводиться організовувати колективну роботу великих груп людей над вирішенням комплексних задач різного рівня складності.

Читати далі

Березень 10, 2017 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Prerequisites for Creating Ideological Parties in Ukraine

Plakhtiy, Taras, Prerequisites for Creating Ideological Parties in Ukraine (October 21, 2015).  Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2912462 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2912462

Open PDF in Browser                                                             Download PDF

Abstract: The article elaborates on the thesis that in modern society ideology should be qualitatively different from its classical counterparts from past eras. A new quality of modern ideology can develop due to its dynamic restructuring that will make the ideology a “living” one – able to adapt to the fast changes in the external and internal environments. We have shown that the traditional approach to building ideological parties “first ideology, and then – a political organisation” should be changed to the opposite: first one has to create “living” political organisations and the main function of these organisations will consist in producing a full-fledged “living ideology” in a real-time mode by efforts of the collective intelligence generated as a result of synchronisation of the mental activity of their members. The backbone component in the structure of the “living ideology” has to be the organisational ideal as an integral part of the social ideal. The organisational ideal should be almost fully realised in newly created “living” political organisations from the start through the introduction of a pre-selected and coherent organisational structure by initiators.

A “living” political subject-organisation can and should become the bridge from our time to the future, providing today the path for party members to follow in their intra-organisational interaction so that tomorrow they could lead the entire society and based on the gained experience could reproduce in future the pre-tested, verified and improved social ideal.

Читати далі

Лютий 9, 2017 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Хто винен і що робити?

Читати / Завантажити у форматі PDF             Скорочена версія на “Українській правді”

Політична і економічна кризи, посилені російською військовою агресією, кожним своїм проявом ставить перед українськими політиками та громадськими активістами два найактуальніші у часи змін питання – «Хто винен?» і «Що робити?».

Читати далі

Січень 4, 2017 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Political Organisation as a Result of Development of the Subjectivity of a Large Group

Plakhtiy, Taras, Political Organisation as a Result of Development of the Subjectivity of a Large Group (June 30, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2892798

Open PDF in Browser                                                             Download PDF

Abstract: Based on Roberto Assagioli’s model of personality, a model of the collective subject in the archetypal dimension was developed, and its basic parameters were determined in the process of its creation. In particular, it was found that the role of the collective conscious for such a subject is performed by a communication platform, where those involved in interaction can focus on objects located there. Important factors that contribute to and restrict the functioning of such a communication platform include the number of participants, intensity and duration of their interaction.

The key factor that determines the direction of the synchronisation processes of mental activity of individual members of the base community is the nature of relationship of their interaction positions resulting from their formal and informal group statuses. The biological nature of people launches and supports the process of their status ranking, which leads to regression of the collective subjectivity of the group to the individual subjectivity of its leader.
This led to the conclusion that a necessary condition for the creation of subject political organizations as a part of larger groups is the availability of safeguards that do not allow them to transform into a crowd. Thus, communication platforms can be seen as an intermediate link that connects a real collective subject and its model developed by us, and makes it possible to modify its qualities by organizational tools and their corresponding social technologies.
To successfully construct subjective political organisations – i.e. social model multi-intelligent systems consisting of large groups of people – based on the presented model and analysis of its basic aspects, we developed the variable structure – dynamic network and a corresponding integral set of social technologies of organisational activity. The dynamic network integrates the method of brainstorming, cross-group method and technologies of project management.

Keywords: archetype, archetypal mechanisms, collective subjectness, political organizations, communication platform, dynamic network, intelligence multiplier.

Читати далі

Січень 3, 2017 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Стратегія організаційного розвитку українських політичних партій другого ешелону

Читати / Завантажити у форматі PDF             Перша публікація на «Хвилі»

Додаток «Визначення стратегічних і оперативних цілей за методом аналізу причин і наслідків»

Успіх реалізації виробленої стратегії організаційного розвитку українськими політичними партіями другого ешелону  найбільше залежить від політичної волі їх лідерів, від рівня усвідомлення ними викликів, що постають в реальному часі, від їх здатності розподілити між собою владу та виконавчі функції, координувати та синхронізувати свою діяльність. Навіть часткова реалізація запропонованої стратегії в окремих підрозділах однієї з українських партій дасть відчутний ефект і може стати тим фактором, який зрушить з мертвої точки її застиглу структуру, що обумовить трансформацію такої партії в сучасну політичну силу, здатну здійснювати партисипативне самоуправління та самореконструкцію.

Читати далі

Грудень 5, 2016 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Республиканская традиция как организационный идеал и инструменты его реализации в современных политических партиях (Обзорная публикация)

Открыть / скачать в формате PDF

Аннотация: В процессе наших исследований, результаты которых представлены в ряде публикаций, мы провели диагностику украинских политических партий; осуществили анализ внешней и внутренней среды; определили предпосылки построения в Украине успешных идеологических политических партий среднего класса в рамках республиканской традиции как организационного идеала; выделили ключевые проблемы, которые препятствуют этому и сформировали собственную концепцию их решения.

Это позволило выработать стратегию реструктуризации украинских политических партий, которая включает их видение, сконструированную для них переменную структуру – динамическую сеть и порядок развертывания политических организаций на ее основе, концепцию их деятельности и основы финансирования.

Приведенный нами анализ всех четырех компонентов республиканской традиции позволил нам определить условия, при которых они в качестве организационного идеала могут быть в полном объеме реализованы в современных политических партиях.

Ключевые слова: политические партии, республиканская традиция, организационный идеал, динамическая сеть.

Читати далі

Листопад 22, 2016 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Republican Tradition as the Organizational Ideal and Tools for its Implementation in Modern Political Parties

Plakhtiy, Taras, Republican Tradition As the Organizational Ideal and Tools for Its Implementation in Modern Political Parties (November 20, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2873190

Open PDF in Browser                                                             Download PDF

Key terms: political organizations, republican tradition, organizational ideal, hierarchical construction, variable structure, dynamic networks.

Abstract:

The detailed analysis of all four components of the republican tradition has allowed us to determine the conditions under which they can be fully realized in modern political parties as the organisational ideal.

In the course of our research (its results are presented in a number of publications), we ran a diagnostic of Ukrainian political parties; analysed the external and internal environments; defined the prerequisites for the construction of successful ideological political middle class parties in Ukraine within the framework of the republican tradition as the organizational ideal; identified key issues that thwart this process and formulated our own conception of their solution.

This made it possible to develop a strategy for restructuring Ukrainian political parties that includes their vision; a variable structure constructed for them – i.e. a dynamic network; and the order of deployment of political organizations on its basis, the concept of their activity, and the principles of financing.

This version: November 20, 2016

Читати далі

Листопад 21, 2016 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Республіканська традиція як організаційний ідеал та інструменти його реалізації в сучасних політичних партіях (оглядова публікація)

Читати / завантажити у форматі PDF

Анотація: В процесі наших досліджень, результати яких представлено у низці публікацій, ми провели діагностику українських політичних партій; здійснили аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ; визначили передумови побудови в Україні успішних ідеологічних політичних партій середнього класу в рамках республіканської традиції як організаційного ідеалу; виділили ключові проблеми, які перешкоджають цьому  та сформували власну концепцією їх вирішення.

Це дало змогу виробити стратегію реструктуризації українських політичних партій, яка включає їх бачення, сконструйовану для них змінну структуру – динамічну мережу і порядок розгортання політичних організацій на її основі, концепцію їх діяльності і засади фінансування.

Приведений нами аналіз всіх чотирьох компонентів республіканської традиції дозволив нам визначити умови, за яких вони в якості організаційного ідеалу можуть бути у повному обсязі реалізованими в сучасних політичних партіях.

Ключові слова: політичні партії, республіканська традиція, організаційний ідеал, динамічна мережа.  Читати далі

Листопад 21, 2016 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Концепція і стратегія реструктуризації політичних партій в Україні

Читати / завантажити у форматі PDF                           Перша публікація на ХВИЛІ

…Оскільки будь-яка реструктуризація у сучасному розумінні за своєю сутністю передбачає перерозподіл влади, інформації та активності від керівного ядра по всій організаційній структурі, то лідери політичних партій постають перед непереборною для них суперечністю між необхідністю запровадження змін у своїх організаціях для здобуття ними електорального успіху і потенційною втратою в результаті такого запровадження більшої частини монополізованої ними абсолютної влади в організаціях, та, відповідно, в країні чи в регіонах у разі успіху на виборах…

Читати далі

Жовтень 20, 2016 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Политическая организация как результат становления и развития субъектности большой группы

Читать / скачать в формате PDF

Одной из важнейших задач, которые стоят перед современным украинским обществом является построение эффективных и результативных организаций во всех сферах его жизнедеятельности с учетом неизбежного перехода в ближайшем будущем к экономике 4 – 6 технологических укладов.

Читати далі

Липень 1, 2016 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Політична організація як результат розвитку суб’єктності великої групи

Читати / завантажити у форматі PDF                                     Перша публікація на “ХВИЛІ”

Однією із найважливіших задач, які стоять перед сучасним українським суспільством є побудова ефективних та результативних організацій у всіх сферах його життєдіяльності з огляду на неминучий перехід у найближчому майбутньому до економіки 4 – 6 технологічних укладів.

Читати далі

Липень 1, 2016 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Концепция деятельности современных политических движений в Украине

Читать / скачать в формате PDF

За несколько прошедших месяцев в Украине было создано или провозглашено намерения создать ряд политических движений. Несмотря на то, что в целом все они декларируют похожие цели, никаких признаков объединительных усилий инициаторы таких движений не проявляют. С одной стороны, это свидетельствует о наличии у них дополнительных целей, а с другой – иллюстрирует традиционную украинскую ментальную черту – атаманщину, которая приводит к увеличению количества однотипных, открыто или скрытно враждующих между собой политических объединений с членством уменьшающейся численности.

Читати далі

Квітень 24, 2016 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Республіканська традиція: Перезавантаження

Завантажити/читати у форматі PDF                         Перша публікація на “ХВИЛІ”

Політичний теоретик з Ірландії Ізольт Хонохан, узагальнюючи більш ніж двохтисячолітню історію республіканізму в своїй книзі «Громадянський республіканізм», виділив чотири основні компоненти республіканської традиції: 1) реалізація особливої концепції свободи – не бути у волі іншого; 2) наявність у громадян громадянської доблесті – спільні інтереси вище особистих; 3) участь громадян у визначенні спільних умов життя та у відповідних спільних діях на засадах рівного доступу до влади тих, кому не байдуже; 4) визнання суспільством значущості та цінності індивідуальних вкладів як основи осмисленості спільного життя.

Читати далі

Січень 27, 2016 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Республіканська традиція як організаційний ідеал

Завантажити або переглянути у форматі PDF                                    Публікація на ХВИЛІ

Основні компоненти республіканської традиції лежать в основі політичного міфу республіканізму і в тій чи іншій мірі легітимізують ідеології тих політичних організацій, які змагаються за владу або володіють нею у сучасних республіках різного типу. Основні компоненти республіканської традиції являють собою квінтесенцію організаційного ідеалу, як системоутворюючої складової суспільного ідеалу політичних ідеологій.

Читати далі

Листопад 14, 2015 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар

Участь у відеомарафоні: як Львівщина обирає нову місцеву владу

25 жовтня 2015 року у Львівському Пресклубі відбувся відеомарафон  “Як Львівщина обирає нову місцеву владу “. У ньому, серед інших, взяв участь незалежний дослідник Тарас Плахтій.

Жовтень 25, 2015 Posted by | Динамічні мережі | , | Залишити коментар