Тарас Плахтій

Динамічні мережі. Теорія та технологія.

Список публікацій

List of Publications. Список публикаций.

80. Плахтій Т. О. Архетипна модель виникнення, ескалації та розв’язання соціального конфлікту / Плахтій Т.О. // Публічне урядування : збірник. — № 3 (8) — червень 2017 (спецвипуск). — Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — С. 245-259 [06.2017; PDF – стаття, PDF – збірник]

80-1. Plakhtiy T. O. Archetypal model of emergence, escalation and resolution of social conflicts / Plakhtiy T. O. // Public management : collection. — № 3 (8) – June 2017 (Special edition). — Kyiv : ДП “Видавни- чий дім “Персонал”, 2017. — 235-248 [06.2017; PDF – стаття, PDF – збірник]

80-2. Plakhtiy, Taras, Archetypal Model of Emergence, Escalation and Resolution of Social Conflicts (June 30, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3007128

79. Суший О.В., Плахтій Т.О., Афонін Е.А., АРХЕТИПІКА І ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: СТРАТЕГІЇ ТА МЕХАНІЗМИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ // ISSN 1681-116X. Український соціум, 2017, No 2 (61): С. 146–157  [06.2017; PDF]

78. Стратегічне планування в динамічній мережі. Презентація. [07.05.2017; PDF]

77. Організація та проведення стратегічних сесій міськими осередками політичних партій в динамічній мережі [26.04.2017; PDF]

76. Плахтій Т.О.  Стратегічне планування в динамічній мережі: методичний посібник. – Львів : вид-во СПД Осадчий О.М., 2017. – 43 с. [01.03.2017; PDF]

75. Хто винен і що робити [26.12.2016; PDF]

75-1. Про децентралізацію і партбудівництво [04.01.2017; Скорочена версія статті 75 ]

74. Стратегія організаційного розвитку українських політичних партій другого ешелону [07.12.2016; PDF]

74-1. Plakhtiy, Taras, Strategy of Organisational Development for Ukrainian «Second League» Political Parties (December 7, 2016).  Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2912490 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2912490   [This version: February 06, 2015; PDF]

73. Республіканська традиція як організаційний ідеал та інструменти його реалізації в сучасних політичних партіях (оглядова публікація) [20.11.2016; PDF]

73-1. Republican Tradition as the Organizational Ideal and Tools for its Implementation in Modern Political Parties  [20.11.2016; PDF]

73-2. Республиканская традиция как организационный идеал и инструменты его реализации в современных политических партиях (Обзорная публикация) [22.11.2016; PDF]

72. Концепція і стратегія реструктуризації політичних партій в Україні [20.10.2016; PDF]

71Політична організація як результат розвитку суб’єктності великої групи [01.07.2016; PDF]

71-1. Политическая организация как результат развития субъектности большой группы [01.07.2016; PDF]

71-2.  Плахтій Т.  Суб’єктність організацій в архетипному вимірі / Т. Плахтій // Публічне урядування : збірник. — № 2 (3) — червень 2016. — Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — 266 с. [03.06.2016; PDF]

71-3. Plakhtiy, Taras, Political Organisation as a Result of Development of the Subjectivity of a Large Group (June 30, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2892798  [Перша публікація – 06.2016. Друга розширена версія – 01.07.2016. Ця версія – 02.01.2017; PDF]

71-4. Плахтий Тарас Алексеевич. СУБЪЕКТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В АРХЕТИПИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ (укр.) [ 2016]. Eelibrary,   Cyberleninka

70. Концепція діяльності сучасних політичних рухів в Україні [10.04.2016; PDF]

70-1. Концепция деятельности современных политических движений в Украине [10.04.2016; PDF]

70-2. Как симулякр превратить в субъект? Концепция деятельности современных политических движений в Украине [04.09.2016; PDF]

70-3. Plakhtiy, Taras, The Concept of Activity of Contemporary Political Movements in Ukraine (April 17, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2954139  [17.04.2017; PDF]

69. Республіканська традиція: Перезавантаження [27.01.2016; PDF]

69-1. Plakhtiy, Taras, Republican Tradition: Reloaded (January 27, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2888985 [Перша публікація 27.01.2016; Ця версія 23.12.2016 PDF]

68. Методологія проведення стратегічного планування в динамічній мережі [29.11.2015; PDF]

67. Республіканська традиція як організаційний ідеал  [12.11.2015; PDF]

66. Мурашиний «вир смерті» українського політикуму [11.10.2015; PDF]

65. Передумови створення в Україні ідеологічних партій  [21.10.2015; PDF]

65-1. Plakhtiy, Taras, Prerequisites for Creating Ideological Parties in Ukraine (October 21, 2015).  Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2912462 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2912462 [This version: February 06, 2015; PDF]

64. Типовий і оптимальний шляхи розвитку політичних організацій за методологією Адізеса   [10.07.2015; PDF]

64-1Типичный и оптимальный пути развития политических организаций по методологии Адизеса [05.07.2015; PDF]

63. Фрактальна модель психіки та архетипні механізми формування людської поведінки [08.15.2015; PDF]

63-1. ФРАКТАЛЬНА МОДЕЛЬ ПСИХІКИ ТА АРХЕТИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ у збірнику наукових праць Асоціації докторів наук державного управління “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: теорія та практика”, стор. 182

63-2. Plakhtiy, Taras, Fractal Model of Psyche and Archetypal Mechanisms of Human Behaviour (January 19, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2901688   [20.01.2017; PDF]

62. Бачення політичної організації зі змінною структурою – динамічною мережею після того, як вона успішно впровадить обрані стратегії та у повній мірі розгорне свій потенціал [05.04.2015; PDF]

61. Права і обов’язки членів та засади фінансування політичної організації зі змінною структурою – динамічною мережею [02.02.2015; PDF]

60. Передумови і засади побудови політичної партії середнього класу в Україні [14.12.2014; PDF]

59. Методика групової роботи у двовимірній та тривимірній динамічних мережах [30.05.2014; PDF]

59-1. Методика групповой работы в двумерной и трехмерной динамических сетях [10.2014; PDF]

59-2. The Procedure of Group Work in Two- and Three-Dimensional Dynamic Networks [30.05.2014; PDF]

58. Що таке СИСТЕМА і як її результативно змінити [03.10.2014; PDF]

57. АРХЕТИПНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ [22.05.2014; PDF]

57-1. Плахтій Т. Організаційні інструменти архетипного управління соціальними системами / Плахтій Т. // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць асоціації докторів наук з державного управління.  – Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр». –  №2(18) спеціальний випуск. – Червень, 2014. –  С. 130-141. [06.2014; PDF]

57-2. Организационные инструменты архетипного управления социальными системами [22.05.2014; PDF]

57-3. Plakhtiy, Taras, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ АРХЕТИПНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ (Organizational Tools for Archetypal Management of Social Systems) (June 13, 2014). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2542837 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2542837 [19.05.2016; PDF]

56. “Трагедія спільного” як системотворча цивілізаційна проблема і способи її подолання [30.08.2013; PDF]

56-1. “Трагедия общего” как системообразующая цивилизационная проблема и способы ее преодоления [30.08.2013; PDF]

56-2.  “Tragedy of the commons” as a system-generating civilization problem and methods of overcoming it [08.08.2013; PDF]

55. Умови вибору організованими елітними групами стратегій співробітництва на противагу стратегіям конфронтації у процесі їх конкурентної взаємодії [19.02.2013; PDF]

55-1. Плахтій Т. Стратегії взаємодії українських політичних еліт (архетипний підхід) / Т. Плахтій // Публічне управління: теорія та практика. – 2013. – Спец. вип. – С. 144-153. [06.2013; PDF-1, PDF-2,  PDF-3 – повний збірник]

55-2. Условия выбора организованными элитными группами стратегий сотрудничества в противовес  стратегиям конфронтации в процессе их конкурентного взаимодействия [28.02.2013; PDF]

55-3. Conditions of Choosing Cooperation Strategies, Rather than Confrontation Strategies, By Organized Elite Groups in the Process of Their Competitive Interaction [07.02.2013; PDF]

54. Як в Україні збудувати стале суспільство середнього класу? [05.03.2014; PDF]

54-1.  The Concept of Constructing a Stable Middle Class Society in Ukraine [21.02.2014; PDF]

53. Суспільно-політична структура як динамічна мережа (Побудова суспільно-політичних організацій зі змінною структурою – динамічною мережею) [08.03.2013; PDF]

53-1.  Variable structure – dynamic network as an effective alternative to the hierarchical construction of socio-political organizations [08.08.2013; PDF]

52. Життєвий цикл організацій елітних груп соціальних систем [22.01.2013; PDF]

51. Засади побудови якісно нової політичної організації  (або Організаційні засади побудови якісно нової політичної організації національно-демократичного спрямування[22.11.2012; PDF]

50. Архетипи Юнга в політиці, або Як нам стати кращими [06.12.2011; PDF]

49. Управління груповою динамікою в первинних осередках суспільно-політичних організацій [14.11.2011; PDF]

49-1. Управление групповой динамикой в первичных ячейках общественно-политических организаций [30.06.2013; PDF]

48. Інформаційна безпека суспільства: потенціал мультиплікатора інтелекту мережевих структур без керівного ядра [06.10.2009; PDF]

47. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовищ для українського суспільства [24.11.2012; PDF]

46. Природа процесів морального і соціального занепаду українського суспільства та способи їх подолання [02.10.2012; PDF]

45. Оптимальна модель суспільної взаємодії: українська версія [02.06.2010; PDF]

44. Організаційний вимір українського цивілізаційного проекту або „Два українці – три гетьмани” як запорука нашого успіху [28.12.2010; PDF]

44-1. Організаційний вимір українського цивілізаційного проекту у контексті методології архетипіки [2011; PDF]

43. “Де люди?!!” або “Українські партії: олігархізація та її наслідки” [27.07.2012; PDF]

42. Український «олігархат»: особливості оргструктури [18.06.2012; PDF]

42-1. Украинский «олигархат»: структура и специфика [21.06.2012; PDF]

41. Побудова ефективних суспільно-політичних організацій в умовах інформаційного суспільства. Методичний посібник [25.10.2012; PDF]

40. Організаційна поведінка як ключовий фактор якості громадянського суспільства [13.05.2011; PDF]

39. Модель взаємодії влади і суспільства: за матеріалами інноваційної гри [2010; PDF]

38. Динамічна мережа без керівного ядра у контексті роботи Е. Остром “Керування спільним” [02.02.201?; PDF]

37. Оптимальна організація: партія чи рух, ієрархія чи мережа? (або тут і тут[30.01.2011; PDF]

36. Партія регіонів: упевнена хода по історичних граблях [09.11.2010; PDF]

35. Громадянське суспільство як інвестиційно привабливий об’єкт [28.07.2010; PDF]

34. У кого в Україні реальна влада і як повернути її законному власнику? [13.07.2010; PDF]

33. “Алгоритм самоорганізації громадян – найвища форма українського танку” [18.02.2010; PDF]

32. “Громадянське суспільство у кривому дзеркалі ієрархічних структур” [24.12.2009; PDF]

31. “Будова та технологія розгортання якісно нових суспільних структур” [15.07.2009; PDF]

30. Де лежать нові ідеї? [16.12.2009; PDF]

29. “Як з точки A потрапити у точку B? або Об’єднана світоглядна модель формування подій” [07.03.2010; PDF]

28. ПРОЕКТ СТАТУТУ САМОВРЯДНОЇ ДИНАМІЧНОЇ МЕРЕЖІ [22.10.2010; PDF]

28-1. Проект устава самоуправляющейся динамической сети [22.10.2010;  PDF]

27. Тези вступної доповіді (профільна група №5) на Регіональному круглому столі у м. Львові, 21 вересня 2012 року [21.09.2012; PDF]

26. “Грай усвідомлено!” – звернення до учасників фіналу Літньої Студреспубліки – 2012 [11.11.2015; PDF]

25. Безглузді черги спрощенців як інструмент делегітимізації української влади [13.01.2012; PDF]

24. Український тюремний експеримент [09.08.2011; PDF]

23. 9 травня у Львові у контексті зовнішнього управління [22.05.2011; PDF]

22. Перетворення Євромайдану в громадсько-політичний Рух і навпаки [20.12.2013; PDF]

21. Проект тимчасового положення про координаційні ради обласного, міських та районних осередків суспільно-політичної організації [22.04.201?; PDF]

20. Проект методологічного семінару в динамічній мережі з конструювання майбутнього з деталізацією етапів роботи [28.02.2013; PDF]

19. Порядок підготовки та проведення суспільно-політичних заходів з великою кількістю учасників [27.02.2012; PDF]

18. Концепція створення широкого громадського руху та Регламент діяльності його підрозділів [10.04.2011; PDF]

17. Будова, принципи роботи та фінансування обласного осередку суспільно-політичної організації зі змінною структурою – динамічною мережею [17.04.2014; PDF]

16. Самоврядне віче як альтернатива керованому натовпу українських майданів [30.08.2011; PDF]

15. Як об’єднати опозицію [24.06.2010; PDF]

14. Трьохмірна динамічна мережа та приклад її практичного застосування для проведення семінару. [15.06.2010; PDF]

13. Методика проведення семінарських занять за алгоритмом роботи динамічної мережі для вирішення творчих та евристичних задач [15.11.2010; PDF]

12. Методика проведення зборів суспільно-політичної організації “Визначення і декомпозиція цілей у відповідності до напрямків діяльності” [21.01.2011; PDF]

11. “Динамічні мережеві структури без керівного ядра “ [26.02.2010; PDF]

10. Семінар Центру Розвитку Суспільства №19. Тарас Плахтій. Динамічні мережі як прогресивний механізм суспільної організації. [24.04.2011; PDF]

10-1. Тарас Плахтий. Динаические сети как прогрессивный механизм общественной организации. [24.04.2011;  PDF]

9. “Громадські аналітичні центри: мета створення та засади роботи” [06.05.2010; PDF]

8. “Аналітично-дискусійний клуб як динамічна мережа без керівного ядра” [22.04.2010; PDF]

7.Практичне розгортання динамічної мережі в умовах тренінгу  [2010; PDF]

6. Ідеальний президент (Пам’ятка для виборця) [11.08.2009; PDF]

4. Організаційні засади побудови якісно нової політичної організації національно-демократичного спрямування [22.11.2012; PDF]

3. ПРОЕКТ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ ВІРТУАЛЬНОГО ОФІСУ ДИНАМІЧНОЇ МЕРЕЖІ [21.08.2009; PDF]

2. „Конструювання соціального ідеалу України”10. 03. 2011 РОКУ У  КИЄВІ (тема, методологія, фото) [10.03.2011; PDF]

1.  “Матриця українського суспільства. Теорія перезавантаження” [Найперша публікація, з якої все почалося від 24.01.2009; PDF] {Скорочений варіант на “Українській правді” від 04.02.2009}

————————————————————————————————————————-

Презентації:

2012 05 23 Самоврядна цілеспрямована динамічна мережа

Plakhtiy Taras – Systemne podolannia konfliktiv   

2013 02 23 – Subiektnist organizatsii – V Zymova Studrespublika

2013 04 22-Subiektnist organizatsii – Dyskusiinyi  klub

2013-05-25 Оdesa – Subiektnist organizatsii – III BarKemp So-deistvie

2013-06-09 Merezha

2013 06 21- Pobudova politychnykh organizatsii zi zminnoiu strukturoiu

2014 04 07 Modeli i Metafory

ТСПО – лекція 1

ТСПО – лекція 2

ТСПО – лекція 3

ТСПО – лекція 4

НМК – Теорія суспільно-політичних організацій

Оглядова лекція «Суспільно-політичні організації в моделях і метафорах. Методологія безконфліктної роботи великих груп людей»

Оглядова лекція “Засади побудови політичних організацій зі змінною структурою” (Михайлівський Клуб, Київ, 19.11.2015 р.)

Оглядова лекція “Засади побудови політичних організацій зі змінною структурою” (Запорізька міска організація політичної партії “Сила людей”, 12.12.2015, м. Запоріжжя)

Оглядова лекція “Засади побудови політичних організацій зі змінною структурою” для активістів ініціативної групи по створенню партії ПЛЮС, 31.03.2016, м. Київ 

Стратегічне планування в динамічній мережі, Кривий Ріг, березень 2017

Стратегічне планування в динамічній мережі, Одеса, 19-20 квітня 2017

Advertisements

Коментарів ще немає.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: