Тарас Плахтій

Динамічні мережі. Теорія та технологія.

Список публікацій

List of Publications. Список публикаций.

85. Тарас Плахтій. Архетипні засади діяльності політичних партій нового покоління [15.07.2018; PDF]

85-1. Плахтій Т.О. Архетипні засади реструктуризації політичного простору / Плахтій Т.О. // Публічне урядування : збірник. — № 4 (14) — червень 2018 (спецвипуск). — Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. — С. – [00.2018; PDF – стаття, PDF – збірник]

85-2. Plakhtiy T. O. Archetypal principles behind political space realignment / Plakhtiy T. O. // Public management : collection. — No 4 (14) – June 2018 (Special edition). — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. — p.p. 227-243)  [20.06.2018; PDF]

85-3. Plakhtiy, Taras, Archetypal Principles Behind Political Space Realignment (June 20, 2018). Available at SSRN:

84. Тарас Плахтій. Як провести праймеріз, зберігши і посиливши партію?  [23.02.2018; PDF]

83. Тарас Плахтій. Технологія діяльності політичних партій нового покоління [02.05.2018; PDF]

83-1. Plakhtiy, Taras, Technology of Activity of New Generation Political Parties (May 2, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3179223  [15.05.2018; PDF]

83-2. Тарас Плахтий. Технология деятельности политических партий нового поколения [28.06.2018; PDF]

82. Тарас Плахтій. Діяльність партій в сучасних умовах [16.01.2018; PDF]

81. Тарас Плахтій. Як зупинити фраґментацію еліт [13.11.2017; PDF]

80. Плахтій Т. О. Архетипна модель виникнення, ескалації та розв’язання соціального конфлікту / Плахтій Т.О. // Публічне урядування : збірник. — № 3 (8) — червень 2017 (спецвипуск). — Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — С. 245-259 [06.2017; PDF – стаття, PDF – збірник]

80-1. Plakhtiy T. O. Archetypal model of emergence, escalation and resolution of social conflicts / Plakhtiy T. O. // Public management : collection. — № 3 (8) – June 2017 (Special edition). — Kyiv : ДП “Видавни- чий дім “Персонал”, 2017. — 235-248 [06.2017; PDF – стаття, PDF – збірник]

80-2. Plakhtiy, Taras, Archetypal Model of Emergence, Escalation and Resolution of Social Conflicts (June 30, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3007128

79. Суший О.В., Плахтій Т.О., Афонін Е.А., АРХЕТИПІКА І ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: СТРАТЕГІЇ ТА МЕХАНІЗМИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ // ISSN 1681-116X. Український соціум, 2017, No 2 (61): С. 146–157  [06.2017; PDF]

78. Тарас Плахтій. Стратегічне планування в динамічній мережі. Презентація. [07.05.2017; PDF]

77. Тарас Плахтій. Організація та проведення стратегічних сесій міськими осередками політичних партій в динамічній мережі [26.04.2017; PDF]

76. Плахтій Т.О.  Стратегічне планування в динамічній мережі: методичний посібник. – Львів : вид-во СПД Осадчий О.М., 2017. – 43 с. [01.03.2017; PDF]

75. Тарас Плахтій. Хто винен і що робити [26.12.2016; PDF]

75-1. Тарас Плахтій. Про децентралізацію і партбудівництво [04.01.2017; Скорочена версія статті 75 ]

74. Тарас Плахтій. Стратегія організаційного розвитку українських політичних партій другого ешелону [07.12.2016; PDF]

74-1. Plakhtiy, Taras, Strategy of Organisational Development for Ukrainian «Second League» Political Parties (December 7, 2016).  Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2912490 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2912490   [This version: February 06, 2015; PDF]

73. Тарас Плахтій. Республіканська традиція як організаційний ідеал та інструменти його реалізації в сучасних політичних партіях (оглядова публікація) [20.11.2016; PDF]

73-1. Тарас Плахтій. Republican Tradition as the Organizational Ideal and Tools for its Implementation in Modern Political Parties  [20.11.2016; PDF]

73-2. Тарас Плахтій. Республиканская традиция как организационный идеал и инструменты его реализации в современных политических партиях (Обзорная публикация) [22.11.2016; PDF]

72. Тарас Плахтій. Концепція і стратегія реструктуризації політичних партій в Україні [20.10.2016; PDF]

71. Тарас Плахтій. Політична організація як результат розвитку суб’єктності великої групи [01.07.2016; PDF]

71-1. Тарас Плахтій. Политическая организация как результат развития субъектности большой группы [01.07.2016; PDF]

71-2.  Плахтій Т.  Суб’єктність організацій в архетипному вимірі / Т. Плахтій // Публічне урядування : збірник. — № 2 (3) — червень 2016. — Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — 266 с. [03.06.2016; PDF]

71-3. Plakhtiy, Taras, Political Organisation as a Result of Development of the Subjectivity of a Large Group (June 30, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2892798  [Перша публікація – 06.2016. Друга розширена версія – 01.07.2016. Ця версія – 02.01.2017; PDF]

71-4. Плахтий Тарас Алексеевич. СУБЪЕКТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В АРХЕТИПИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ (укр.) [ 2016]. Eelibrary,   Cyberleninka

70. Тарас Плахтій. Концепція діяльності сучасних політичних рухів в Україні [10.04.2016; PDF]

70-1. Тарас Плахтий. Концепция деятельности современных политических движений в Украине [10.04.2016; PDF]

70-2. Тарас Плахтий. Как симулякр превратить в субъект? Концепция деятельности современных политических движений в Украине [04.09.2016; PDF]

70-3. Plakhtiy, Taras, The Concept of Activity of Contemporary Political Movements in Ukraine (April 17, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2954139  [17.04.2017; PDF]

69. Тарас Плахтій. Республіканська традиція: Перезавантаження [27.01.2016; PDF]

69-1. Plakhtiy, Taras, Republican Tradition: Reloaded (January 27, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2888985 [Перша публікація 27.01.2016; Ця версія 23.12.2016 PDF]

68. Тарас Плахтій. Методологія проведення стратегічного планування в динамічній мережі [29.11.2015; PDF]

67. Тарас Плахтій. Республіканська традиція як організаційний ідеал  [12.11.2015; PDF]

66. Тарас Плахтій. Мурашиний «вир смерті» українського політикуму [11.10.2015; PDF]

65. Тарас Плахтій. Передумови створення в Україні ідеологічних партій  [21.10.2015; PDF]

65-1. Plakhtiy, Taras, Prerequisites for Creating Ideological Parties in Ukraine (October 21, 2015).  Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2912462 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2912462 [This version: February 06, 2015; PDF]

64. Тарас Плахтій. Типовий і оптимальний шляхи розвитку політичних організацій за методологією Адізеса   [10.07.2015; PDF]

64-1. Тарас Плахтій. Типичный и оптимальный пути развития политических организаций по методологии Адизеса [05.07.2015; PDF]

63. Тарас Плахтій. Фрактальна модель психіки та архетипні механізми формування людської поведінки [08.15.2015; PDF]

63-1. Тарас Плахтій. ФРАКТАЛЬНА МОДЕЛЬ ПСИХІКИ ТА АРХЕТИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ у збірнику наукових праць Асоціації докторів наук державного управління “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: теорія та практика”, стор. 182

63-2. Plakhtiy, Taras, Fractal Model of Psyche and Archetypal Mechanisms of Human Behaviour (January 19, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2901688   [20.01.2017; PDF]

62. Тарас Плахтій. Бачення політичної організації зі змінною структурою – динамічною мережею після того, як вона успішно впровадить обрані стратегії та у повній мірі розгорне свій потенціал [05.04.2015; PDF]

61. Тарас Плахтій. Права і обов’язки членів та засади фінансування політичної організації зі змінною структурою – динамічною мережею [02.02.2015; PDF]

60. Тарас Плахтій. Передумови і засади побудови політичної партії середнього класу в Україні [14.12.2014; PDF]

59. Тарас Плахтій. Методика групової роботи у двовимірній та тривимірній динамічних мережах [30.05.2014; PDF]

59-1. Тарас Плахтий. Методика групповой работы в двумерной и трехмерной динамических сетях [10.2014; PDF]

59-2. Plakhtiy, Taras, The Procedure of Group Work in Two- and Three-Dimensional Dynamic Networks [30.05.2014; PDF]

58. Тарас Плахтій. Що таке СИСТЕМА і як її результативно змінити [03.10.2014; PDF]

57. Тарас Плахтій. АРХЕТИПНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ [22.05.2014; PDF]

57-1. Плахтій Т. Організаційні інструменти архетипного управління соціальними системами / Плахтій Т. // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць асоціації докторів наук з державного управління.  – Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр». –  №2(18) спеціальний випуск. – Червень, 2014. –  С. 130-141. [06.2014; PDF]

57-2. Тарас Плахтий. Организационные инструменты архетипного управления социальными системами [22.05.2014; PDF]

57-3. Plakhtiy, Taras, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ АРХЕТИПНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ (Organizational Tools for Archetypal Management of Social Systems) (June 13, 2014). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2542837 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2542837 [19.05.2016; PDF]

56. Тарас Плахтій. “Трагедія спільного” як системотворча цивілізаційна проблема і способи її подолання [30.08.2013; PDF]

56-1. Тарас Плахтий. “Трагедия общего” как системообразующая цивилизационная проблема и способы ее преодоления [30.08.2013; PDF]

56-2.  Plakhtiy, Taras, “Tragedy of the commons” as a system-generating civilization problem and methods of overcoming it [08.08.2013; PDF]

55. Тарас Плахтій. Умови вибору організованими елітними групами стратегій співробітництва на противагу стратегіям конфронтації у процесі їх конкурентної взаємодії [19.02.2013; PDF]

55-1. Плахтій Т. Стратегії взаємодії українських політичних еліт (архетипний підхід) / Т. Плахтій // Публічне управління: теорія та практика. – 2013. – Спец. вип. – С. 144-153. [06.2013; PDF-1, PDF-2,  PDF-3 – повний збірник]

55-2. Тарас Плахтий.  Условия выбора организованными элитными группами стратегий сотрудничества в противовес  стратегиям конфронтации в процессе их конкурентного взаимодействия [28.02.2013; PDF]

55-3. Plakhtiy, Taras, Conditions of Choosing Cooperation Strategies, Rather than Confrontation Strategies, By Organized Elite Groups in the Process of Their Competitive Interaction [07.02.2013; PDF]

54. Тарас Плахтій. Як в Україні збудувати стале суспільство середнього класу? [05.03.2014; PDF]

54-1.  Plakhtiy, Taras, The Concept of Constructing a Stable Middle Class Society in Ukraine [21.02.2014; PDF]

53. Тарас Плахтій. Суспільно-політична структура як динамічна мережа (Побудова суспільно-політичних організацій зі змінною структурою – динамічною мережею) [08.03.2013; PDF]

53-1.  Plakhtiy, Taras, Variable structure – dynamic network as an effective alternative to the hierarchical construction of socio-political organizations [08.08.2013; PDF]

52. Тарас Плахтій. Життєвий цикл організацій елітних груп соціальних систем [22.01.2013; PDF]

51. Тарас Плахтій. Засади побудови якісно нової політичної організації  (або Організаційні засади побудови якісно нової політичної організації національно-демократичного спрямування[22.11.2012; PDF]

50. Тарас Плахтій. Архетипи Юнга в політиці, або Як нам стати кращими [06.12.2011; PDF]

49. Тарас Плахтій. Управління груповою динамікою в первинних осередках суспільно-політичних організацій [14.11.2011; PDF]

49-1. Тарас Плахтий. Управление групповой динамикой в первичных ячейках общественно-политических организаций [30.06.2013; PDF]

48. Тарас Плахтій. Інформаційна безпека суспільства: потенціал мультиплікатора інтелекту мережевих структур без керівного ядра [06.10.2009; PDF]

47. Тарас Плахтій. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовищ для українського суспільства [24.11.2012; PDF]

46. Тарас Плахтій. Природа процесів морального і соціального занепаду українського суспільства та способи їх подолання [02.10.2012; PDF]

45. Тарас Плахтій. Оптимальна модель суспільної взаємодії: українська версія [02.06.2010; PDF]

44. Тарас Плахтій. Організаційний вимір українського цивілізаційного проекту або „Два українці – три гетьмани” як запорука нашого успіху [28.12.2010; PDF]

44-1. Тарас Плахтій. Організаційний вимір українського цивілізаційного проекту у контексті методології архетипіки [2011; PDF]

43. Тарас Плахтій. “Де люди?!!” або “Українські партії: олігархізація та її наслідки” [27.07.2012; PDF]

42. Тарас Плахтій. Український «олігархат»: особливості оргструктури [18.06.2012; PDF]

42-1. Тарас Плахтій. Украинский «олигархат»: структура и специфика [21.06.2012; PDF]

41. Тарас Плахтій. Побудова ефективних суспільно-політичних організацій в умовах інформаційного суспільства. Методичний посібник [25.10.2012; PDF]

40. Тарас Плахтій. Організаційна поведінка як ключовий фактор якості громадянського суспільства [13.05.2011; PDF]

39. Тарас Плахтій. Модель взаємодії влади і суспільства: за матеріалами інноваційної гри [2010; PDF]

38. Тарас Плахтій. Динамічна мережа без керівного ядра у контексті роботи Е. Остром “Керування спільним” [02.02.201?; PDF]

37. Тарас Плахтій. Оптимальна організація: партія чи рух, ієрархія чи мережа? (або тут і тут[30.01.2011; PDF]

36. Тарас Плахтій. Партія регіонів: упевнена хода по історичних граблях [09.11.2010; PDF]

35. Тарас Плахтій. Громадянське суспільство як інвестиційно привабливий об’єкт [28.07.2010; PDF]

34. Тарас Плахтій. У кого в Україні реальна влада і як повернути її законному власнику? [13.07.2010; PDF]

33. Тарас Плахтій. “Алгоритм самоорганізації громадян – найвища форма українського танку” [18.02.2010; PDF]

32. Тарас Плахтій. “Громадянське суспільство у кривому дзеркалі ієрархічних структур” [24.12.2009; PDF]

31. Тарас Плахтій. “Будова та технологія розгортання якісно нових суспільних структур” [15.07.2009; PDF]

30. Тарас Плахтій. Де лежать нові ідеї? [16.12.2009; PDF]

29. Тарас Плахтій. “Як з точки A потрапити у точку B? або Об’єднана світоглядна модель формування подій” [07.03.2010; PDF]

28. Тарас Плахтій. ПРОЕКТ СТАТУТУ САМОВРЯДНОЇ ДИНАМІЧНОЇ МЕРЕЖІ [22.10.2010; PDF]

28-1. Тарас Плахтій. Проект устава самоуправляющейся динамической сети [22.10.2010;  PDF]

27. Тарас Плахтій. Тези вступної доповіді (профільна група №5) на Регіональному круглому столі у м. Львові, 21 вересня 2012 року [21.09.2012; PDF]

26. Тарас Плахтій. “Грай усвідомлено!” – звернення до учасників фіналу Літньої Студреспубліки – 2012 [11.11.2015; PDF]

25. Тарас Плахтій. Безглузді черги спрощенців як інструмент делегітимізації української влади [13.01.2012; PDF]

24. Тарас Плахтій. Український тюремний експеримент [09.08.2011; PDF]

23. Тарас Плахтій. 9 травня у Львові у контексті зовнішнього управління [22.05.2011; PDF]

22. Тарас Плахтій. Перетворення Євромайдану в громадсько-політичний Рух і навпаки [20.12.2013; PDF]

21. Тарас Плахтій. Проект тимчасового положення про координаційні ради обласного, міських та районних осередків суспільно-політичної організації [22.04.201?; PDF]

20. Тарас Плахтій. Проект методологічного семінару в динамічній мережі з конструювання майбутнього з деталізацією етапів роботи [28.02.2013; PDF]

19. Тарас Плахтій. Порядок підготовки та проведення суспільно-політичних заходів з великою кількістю учасників [27.02.2012; PDF]

18. Тарас Плахтій. Концепція створення широкого громадського руху та Регламент діяльності його підрозділів [10.04.2011; PDF]

17. Тарас Плахтій. Будова, принципи роботи та фінансування обласного осередку суспільно-політичної організації зі змінною структурою – динамічною мережею [17.04.2014; PDF]

16. Тарас Плахтій. Самоврядне віче як альтернатива керованому натовпу українських майданів [30.08.2011; PDF]

15. Тарас Плахтій. Як об’єднати опозицію [24.06.2010; PDF]

14. Тарас Плахтій. Трьохмірна динамічна мережа та приклад її практичного застосування для проведення семінару. [15.06.2010; PDF]

13. Тарас Плахтій. Методика проведення семінарських занять за алгоритмом роботи динамічної мережі для вирішення творчих та евристичних задач [15.11.2010; PDF]

12. Тарас Плахтій. Методика проведення зборів суспільно-політичної організації “Визначення і декомпозиція цілей у відповідності до напрямків діяльності” [21.01.2011; PDF]

11. Тарас Плахтій.  “Динамічні мережеві структури без керівного ядра “ [26.02.2010; PDF]

10. Тарас Плахтій. Семінар Центру Розвитку Суспільства №19. Тарас Плахтій. Динамічні мережі як прогресивний механізм суспільної організації. [24.04.2011; PDF]

10-1. Тарас Плахтій. Тарас Плахтий. Динаические сети как прогрессивный механизм общественной организации. [24.04.2011;  PDF]

9. Тарас Плахтій. “Громадські аналітичні центри: мета створення та засади роботи” [06.05.2010; PDF]

8. Тарас Плахтій. “Аналітично-дискусійний клуб як динамічна мережа без керівного ядра” [22.04.2010; PDF]

7. Тарас Плахтій. Практичне розгортання динамічної мережі в умовах тренінгу  [2010; PDF]

6. Тарас Плахтій. Ідеальний президент (Пам’ятка для виборця) [11.08.2009; PDF]

4. Тарас Плахтій. Організаційні засади побудови якісно нової політичної організації національно-демократичного спрямування [22.11.2012; PDF]

3. Тарас Плахтій. ПРОЕКТ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ ВІРТУАЛЬНОГО ОФІСУ ДИНАМІЧНОЇ МЕРЕЖІ [21.08.2009; PDF]

2. Тарас Плахтій.  „Конструювання соціального ідеалу України”10. 03. 2011 РОКУ У  КИЄВІ (тема, методологія, фото) [10.03.2011; PDF]

1.  Тарас Плахтій. “Матриця українського суспільства. Теорія перезавантаження” [Найперша публікація, з якої все почалося від 24.01.2009; PDF] {Скорочений варіант на “Українській правді” від 04.02.2009}

————————————————————————————————————————-

Презентації:

2012 05 23 Самоврядна цілеспрямована динамічна мережа

Plakhtiy Taras – Systemne podolannia konfliktiv   

2013 02 23 – Subiektnist organizatsii – V Zymova Studrespublika

2013 04 22-Subiektnist organizatsii – Dyskusiinyi  klub

2013-05-25 Оdesa – Subiektnist organizatsii – III BarKemp So-deistvie

2013-06-09 Merezha

2013 06 21- Pobudova politychnykh organizatsii zi zminnoiu strukturoiu

2014 04 07 Modeli i Metafory

ТСПО – лекція 1

ТСПО – лекція 2

ТСПО – лекція 3

ТСПО – лекція 4

НМК – Теорія суспільно-політичних організацій

Оглядова лекція «Суспільно-політичні організації в моделях і метафорах. Методологія безконфліктної роботи великих груп людей»

Оглядова лекція “Засади побудови політичних організацій зі змінною структурою” (Михайлівський Клуб, Київ, 19.11.2015 р.)

Оглядова лекція “Засади побудови політичних організацій зі змінною структурою” (Запорізька міска організація політичної партії “Сила людей”, 12.12.2015, м. Запоріжжя)

Оглядова лекція “Засади побудови політичних організацій зі змінною структурою” для активістів ініціативної групи по створенню партії ПЛЮС, 31.03.2016, м. Київ 

Стратегічне планування в динамічній мережі, Кривий Ріг, березень 2017

Стратегічне планування в динамічній мережі, Одеса, 19-20 квітня 2017

Advertisements

Коментарів ще немає.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: